Гурток»Футзал»

 

imagesМета і основний зміст роботи гуртка «Футзал»–формування в студентів потреби в регулярних заняттях фізичною культурою і спортом, дотриманні здорового способу життя.
– набуття гуртківцями необхідних теоретичних знань з гігієни та фізіології;
– оволодіння вихованцями основами техніки і тактики сучасного футзалу;
– забезпечення поступового підвищення рівня засвоєння необхідних навичок гри;
– формування якостей особистості спортсмена (самовідданість, наполегливість, завзятість,
самоконтроль, дисципліна, працелюбство, командний дух);
– виховання впевненості у своїх силах, цілеспрямованості, уміння працювати в колективі.
Основна мета занять гуртка з футзалу – формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я студентів, фізичної культури особистості засобами футзалу, оволодіння найпростішими елементами футзалу на основі поглибленого вивчення шкільної програми з футболу, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів