Шаховий гурток

6488078-close-up-of-black-chess-pieces-foucs-on-the-queenМета і основний зміст роботи шахового гуртка – масове охоплення студентів систематичними заняттями шахами та підготовка кваліфікованих шахістів, сприяння розвиткові логічного мислення, самостійності, дисциплінованості, взаємоповаги, відповідальності перед собою та колективом,формуванню в них таких якостей творчої особистості, які помогли б їм взяти активну участь в майбутній навчальній і трудовій діяльності, готувати пропагандистів шахового руху.
Тематика занять з шахів передбачає засвоєння учнями знань із теорії, практики та історії шахового мистецтва, прищеплення любові до цієї древньої і захоплюючої гри, ознайомлення із правилами шахової гри, основними проблемами які виникають в процесі шахових поєдинків, навчання ведення боротьби розумно і послідовно в поступово ускладнюючих позиціях.
Набір студентів здійснюється за співбесідою відповідно до їх здібностей та побажань. Весь навчальний матеріал програми шахового гуртка розподілений у відповідності із принципом послідовного і поступового розширення теоретичних знань, практичних вмінь і навиків. Вивчення програмного матеріалу у шаховому гуртку розраховано на три роки. Після закінчення трирічного циклу занять початківці повинні досягти рівня майстерності третього спортивного розряду з шахів.