Відкрите лекційне заняття з предмету «Теорія і методика фізичного виховання» на тему: «Гімнастичні шикування та перешикування»

  15 березня 2016 року викладачем Ільницьким І.В. проведено відкрите лекційне заняття з предмету «Теорія і методика фізичного виховання» на тему «Гімнастичні шикування та перешикування» у 133 групі.
Викладач побудував заняття у вигляді інтерактивного спілкування, спираючись на знання студентів, які вони вже отримали в процесі вивчення курсу фізичного виховання. Ефективним був мультимедійний супровід заняття і практичне виконання шикувань та перешикувань студентами.
Впродовж усього заняття студенти активно працювали під час проведення таких інтерактивних методів як інтелектуальна розминка, «М’яч зі словами», робота в групах.
Висновки студенти робили з допомогою оригінальної педагогічної технології, яку розробив американський вчений і психолог Бенджамін Блум, «Кубик Блума», на гранях якого були написані дещо змінені в порівнянні з «Кубиком Блума» завдання «Подай команду», «Поясни термін», «Назви», «Обгрунтуй», «Чому», «Виконай команду». Студенти формулювали питання до вивченого матеріалу по тій грані на яку випав кубик.
Доброзичлива атмосфера, акцент на формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, сприяли активізації пізнавальної активності студентів.130125122 Continue reading

Відкрите заняття з фізичної реабілітації

Новый рисунок (2)У сучасному світі усвідомлюється необхідність інтеграції осіб з вадами у здоров’ї у суспільство шляхом подолання не тільки фізичних, але й символічних бар’єрів у їхньому житті. Тільки за умови зміни соціального статусу особи з особливими потребами, активного залучення до суспільного життя можлива повноцінна інтеграція даної соціальної групи у соціум.

Continue reading

«Баскетбол». Відкрите заняття з фізичної культури.

26 листопада 2015 року викладачем Красніцьким Ю.А. було проведено відкрите заняття з фізичної культури в 112 групі — розділ «Баскетбол».
Метою заняття було удосконалення змісту техніки ведення і передачі м’яча, виконання кидка м’яча в кошик після подвійного кроку (удосконалення технічних елементів з баскетболу). Викладач побудував практичне заняття з великою кількістю фізичних вправ.
Використовувались інтерактивні методи такі як робота в групах, робота в парах.
Також Юрій Анатолійович застосував і специфічні методи фізичного виховання: метод розчленованої вправи, строгорегламентованої вправи, ігрові методи.
Були підібрані цікаві естафети з елементами баскетболу на закріплення навчального матеріалу. Заняття було проведено на належному теоретично-практичному рівні при високій активності студентів. IMG_3487 IMG_3499