Тематика курсових робіт 2015-2016

Тематика курсових робіт
з теорії та методки фізичного виховання,
методики навчання предмету «Основи здоров’я»
та додаткової кваліфікації
«Організатор спортивних секцій і клубів»,
«Фізичної реабілітації»
на 2015-2016 н.р

Теорія і методика фізичного виховання

 1. Забезпечення  індивідуального підходу на уроках фізичної культури до учнів різних вікових груп.
 2. Здоров’язберігаючі технології на уроках фізичної культури школірів різних вікових груп.
 3. Особливості оцінювання учнів різних вікових груп на уроках фізичної культури.
 4. Методика виховання швидкісних якостей в учнів на уроках фізичної культури.
 5. Методика виховання сили в учнів на уроках фізичної культури.
 6. Методика виховання гнучкості в учнів на уроках фізичної культури.
 7. Методика виховання витривалості в учнів на уроках фізичної культури.
 8. Особливості застосування ігрових та змагального методів на уроках фізичної культури.
 9. Здоров’язбережувальний потенціал сучасного уроку фізичної культури.
 10. Спільна робота батьків і школи з фізичної культури дітей молодшого шкільного віку.
 11. Особливості організації методики проведення уроків фізичної культури в 1-4 класах.
 12. Моральне виховання на уроках фізичної культури дітей молодшого шкільного віку.
 13. Естетичне виховання молодших школярів на уроках фізичної культури.
 14. Теоритичні і методичні основи оцінювання та обліку у фізичній культурі.
 15. Теоритичні основи планування навчального процесу з фізичної культури.
 16. Методика організації та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів протягом навчального дня в школі.
 17. Методика організації і проведення позакласної роботи з фізичної культури.
 18. Основні шляхи взаємозв’язку фізичного та естетичного виховання школярів на уроках фізичної культури.
 19. Дослідження ефективності різних шляхів індивідуального підходу до учнів на уроках фізичної культури.
 20. Шляхи використання методичних принципів у процесі фізичної культури школярів різних вікових груп.
 21. Роль вчителя  фізичної культури в естетичному вихованні школярів різних вікових груп.
 22. Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку.
 23. Планування та облік роботи з фізичної культури в початковій школі.

 Методики навчання предмету «Основи здоров’я»

 1. Розвиток здоров’язбережуваальної компетентності на уроках інтегрованого курсу «Основи здоров’я».
 2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі інтегрованого курсу «Основи здоров’я»Основозбережувальної технології в сучасній школі.
 3. Здоров’язбережувальні технології на уроках в початковій школі .
 4. Використання проблемних ситуацій на уроках «Основи здоров’я» в початковій школі.
 5. Сучасні підходи до формування позитивної мотивації дітейц та учнівської молоді на здоровий спосіб життя в процесі вивчення «Основ здоров’я».
 6. Здоров’язбережувальні технології на уроках з «Основ здоров’я» як складова гармонійного розвитку учнів.

 Додаткова кваліфікація «Організатор кружків і секцій»

 1. Гімнастика як засіб розвитку рухових якостей дітей молодшого шкільного віку.
 2. Заходи попередження травматизму на заняттях гімнастикою.
 3. Влив загальнорозвиваючих вправ на розвитох фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку.
 4. Використання сюжетних ігор на уроках фізичної культури дітей молодшого шкільного віку.
 5. Рухливі ігри як засіб закріплення основних умінь і навичок.
 6. Використання рухливизх ігор та естафет на уроках фізичної культури.
 7. Спортивні ігри в системі фізичного виховання в початковій школі.
 8. Народні рухливі ігри, як засіб формування особистості учнів початкових класів.
 9. Організація та проведення шкільних спортивних змагнань в початковій школі.

Фізична реабілітація

 1. Формування правильної постави учнів початкових класів.
 2. Методика організації лікувальної гімнастики при різних формах порушення постави.
 3. Психологічна реабілітація з фізичними вадами.
 4. Застосування фізичної реабілітації при ожирінні у молодших школярів.
 5. Застосування фізичної реабілітації в спеціальних медичних групах.
 6. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з надлишковою вагою і плоскостопістю.
 7. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави та плоскостопості.
 8. Вплив засобів фізичної реабілітації на організм дитини в період оздоровлення в ДОЦ.
 9. Методи дослідження порушень постави.
 10. Методи дослідження плоскостопості.
 11. Застосування засобів фізичної реабілітації при сколіозі в ДОЦ.
 12. Вплив оздоровчого плавання на організм школяра в ДОЦ при порушенні постави.
 13. Плоскостопість у молодших школярів.
 14. Застосування оздоровчого бігу в спеціальних медичних групах.
 15. Застосування оздоровчого фітнесу в спеціальних медичних групах.
 16. Застосування оздоровчих видів гімнастики при порушенні постави.
 17. Застосування футбол-аеробіки для корекції постави у молодших школярів.
 18. Застосування оздоровчих видів гімнастики при ожирінні.
 19. Застосування рухливих ігор як форми ЛФК при порушенні постави та плоскостопості.
 20. Застосування рухливих ігор як форми ЛФК при ожирінні.
 21. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з надлишковою вагою і порушенням постави.
 22. Ефективність використання елементів дихальної гімнастики на заняттях фізичної реабілітації у початковій школі.