Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

                                                                          Основи здоровʼя
                                   навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
                                                                              1-4 класи             

                                                                   Пояснювальна записка
Здоров’я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім’ї і виховання дітей. Continue reading

Творча робота

                                                                  Міністерство освіти і науки України
                                                                  Комунальний вищий навчальний заклад
                                                                  «БЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ
                                                                   В.Ф. БЕНЬКОВСЬКОГО»
                                                                  Херсонської обласної ради

                                                                                 ТВОРЧА РОБОТА
                                                   на тему «Використання оздоровчого фітнесу
                       в процесі впровадження ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність
                                                               учителя фізичної реабілітації»

                                                                                                                                                                    Виконала студентка 144 групи
                                                                                                                                                                     Дрозд Тетяна спеціальності
                                                                                                                                                                    5.01010201 «Початкова освіта»

                                                                                                                                                                    Керівник: Кондратьєва О.В.,                                                                                                                                                                               спеціаліст вищої категорії,                                                                                                                                                                                 старший викладач.

                                                                               м. Берислав 2015 р.

                                                                                      АНОТАЦІЯ
Фізична культура – важливий елемент всебічного, гармонійного розвитку людини. Виховання фізичної культури – це, по-перше, турбота про здоров’я і збереження життя як найвищої цінності; по-друге, система роботи, що забезпечує гармонію фізичного розвитку і духовного життя, багатогранної діяльності людини.
На першому плані у педагогічній діяльності В.О.Сухомлинського стояла проблема фізичного розвитку і здоров’я дітей. Видатний педагог, усвідомлюючи, що виховання й навчання визначають благополуччя або неблагополуччя людини в дорослому житті, постійно стверджує: «Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вчителя… Якщо виміряти всі мої турботи й тривоги про дітей, то добра половина їх – про здоров’я» [5, с 100].
Спостерігаючи за невстигаючими учнями Сухомлинський визначив причини їх неуспішності. «Наукове дослідження фізичного і розумового розвитку невстигаючих і відстаючих привело мене до висновку, що у 85 % невстигаючих і відстаючих головна причина відставання … — поганий стан здоров’я» [4, с.125].
В.А. Сухомлинський стверджував, що турбота про здоров’я дитини — це не просто комплекс санітарно-гігієнічних норм і правил. І не список вимог до режиму дня, харчування, праці, відпочинку. Це, перш за все, турбота про гармонійну повноту всіх фізичних і духовних сил, а вінцем цієї гармонії є радість творчості.
Реалізуючі ідеї В.О.Сухомлинського ми створили систему відео уроків з оздоровчого фітнесу для школярів та студентської молоді.
В І частині комплекси «кунг-фу» складаються з восьми вправ, кожна з яких має свою назву. Заняття з психогімнастики допомагають зміцнювати психіку дитини, розвивати її мислення та емоційно-вольову сферу,допомагають знімати гостро невротичні реакції, нейтралізувати страхи та емоційно-негативні переживання, сприяють активності дітей.
Перед початком виконання дихально-оздоровчого комплексу «кунг-фу» треба засвоїти кілька важливих правил:
— вдих та видих роблять лише через ніс, кінчик язика притиснутий до піднебіння, погляд зосереджений на кінчику носа;
— рухи виконують плавно, пластично, вони співвідносяться зі швидкістю вдиху-видиху;
— усі вправи виконують у режимі маятника: коливаючись вправо-вліво.

Вправа «Загальна стимуляція»
В. п. – основна стійка, руки вздовж тулуба.
На 1– крок праворуч з одночасним підніманням рук через сторони вгору – вдих. На 2 – опускаємо руки через сторони – видих. На 3 – піднімаючи руки через сторони вгору – вдих. На 4 – в. п. – видих. Так само з кроком ліворуч.

Вправа «Селянин збирає рис»
В. п. – основна стійка, руки вздовж тулуба.
На 1– крок правою ногою назад з одночасним підніманням рук через сторони вгору, прогнулися-вдих. На 2 – основна стійка, руки за спину в замок – видих. На 3 – випад лівою ногою вперед , руки вперед на рівні грудей – вдих. На 4 – в. п. – видих.
У ІІ частині комплекси виконуються на фітболах. Фітбол-аеробіка являє собою комплекс різноманітних рухів і статичних поз з опорою на спеціальний м’яч. Можливість проведення аеробної частини заняття у положенні сидячи на поверхні м’яча позитивно впливає на м’язи спини, тазового дна, нижніх і верхніх кінцівок, хребет,основні м’язові групи та вестибулярний апарат, дозволяючи значно розширити контингент тих, хто займається аеробними вправами.
Вправа1. Сядьте на м’яч, зробіть пружні стрибки вгору. З цього вихідного положення виконуємо кроки вправо та вліво. Руки опущені.
Вправа 2. Сядьте на м’яч, зробіть крок вперед ногами і злегка перекотіться вниз всім тулубом. На м’ячі повинна знаходитися спина.

                                                                                           ВИСНОВОК
Фітнес-програми як форми рухової активності спеціально організованої у рамках групових або індивідуальних занять, можуть мати як оздоровчо-кондиційну спрямованість (зниження ризику захворювань, досягнення й підтримка певного рівня фізичного стану), так і переслідувати цілі, пов’язані з розвитком здатностей до вирішення рухових і спортивних завдань на досить високому рівні.
У педагогічній діяльності Василя Олександровича Сухомлинського завжди порушувалася проблема фізичного розвитку і здоров’я дітей, його збереження і зміцнення видатний педагог сприймав як найважливіший аспект роботи директора школи і кожного вчителя.

                                                                                           ЛІТЕРАТУРА
1. Система роботи з психічним розвитком дитини [Текст] : навч.-метод. посіб. / авт.-упор. В. В. Єфремова. – Т. : Мандрівець, 2006. – 160 с.
2. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: у 5 т. / В.О.Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1976. – Т.4. – 640 с.
3. Теория методики физического воспитания [Текст] : навчально-метод . посіб. / под. ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 392 с.