Література

Фізичне виховання

1. Васьков, Ю.В. та ін. Управління фізичним вихованням в загальноосвітньому навчальному закладі. [Текст]: навчальне видання / Ю.В. Васьков – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. -192с.
2. Глазирін, І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання [Текст]: навчальний посібник. / І. Д. Глазирін – Черкаси:, Видавництво «Відлуння-Плюс», 2003. – 352с.
3. Грибник, В.Л. Фізична культура. Спортивні ігри в школі. [Текст]: навчальний посібник / В. Л. Грибник – Х.: Веста: Видавництво «Ранок» , 2007. -288с.- (Майстер клас)
4. Дубенчук, А.І. Спортивні ігри з м’ячем [Текст]: правила. / А. І. Дубенчук – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. -288с.
5. Кругляк, О.Я. Рухливі ігри та естафети в школі. [Текст]: посібник для вчителів. / О. Я. Кругляк –Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. -80с.
6. Ламкова,О.І. та ін. 250 рухливих ігор та естафет для школярів. [Текст]: навчальний посібник / О. І. Ламкова – Х.: Веста: Видавництво «Ранок» , 2005. -128с.
7. Міллер, Дж. и др. Футбол [Текст]: домашній тренер. / Дж. Міллер –Харків: «Фактор-Друк». 2008. -256с.
8. Подвижные игры: Практический материал [Текст]: учебное пособие для студентов вузов и ссуз физической культуры. – М.: Спорт Академ Пресс, 2002. -229с.
9. Подвижные игры: Учебное пособие для студентов вузов и ссуз физической культуры. –М.: Спорт Академ Пресс, 2002. -229с.
10. Присяжнюк, Д.С. Легка атлетика в школі. [Текст]: навчальний посібник / Д. С. Присяжнюк – Х.: Веста: Видавництво «Ранок» , 2007. -288с.- (Майстер клас)
11. Сергієнко, Л.П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. / Л. П. Сергієнко – Харків: «ОВС», 2007. – 271с.
12. Теория и методика физического воспитания. В 2-х томах. Т1 Общие основы теории и методики физического воспитания [Текст]: научное издательство / Под редакцией Круцевича Т.Ю. – К.: Олимпийская литература, 2003. -423с.
13. Теория и методика физического воспитания. В 2-х томах. Т2 Методика физического воспитания различных групп населения [Текст]: научное издательство / Под редакцией Круцевича Т.Ю. – К.: Олимпийская литература, 2003. -340с.
14. Худолій, О.М. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання [Текст]: навчальний посібник. / О. М. Худолій – Харків: «ОВС», 2007. – 406с.: іл.
15. Худолій, О.М. Основи методики викладання гімнастики [Текст]: навчальний посібник. В 2-х частинах. — 3-є видання, виправлене і доповнене. / О. М. Худолій – Харків: «ОВС», 2004. – Ч.1 – 414с.: іл.
16. Худолій, О.М. Основи методики викладання гімнастики [Текст]: навчальний посібник. В 2-х частинах. — 3-є видання, виправлене і доповнене. / О. М. Худолій – Харків: «ОВС», 2004. – Ч.2 – 405с.: іл.
17. Шиян, Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. В 2-х частинах. [Текст]: навчальний посібник / Б. М. Шиян – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. –Ч.1.-272с.
18. Шиян, Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. В 2-х частинах. [Текст]: навчальний посібник / Б. М. Шиян – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – Ч.2 -248с.

Continue reading

Фізична реабілітація (методичні та навчальні матеріали)

Корекція постави та плоскостопості (план-конспект)             

План-конспект схема аналіза урока

Урок- казка

Лікувальна гімнастика на корекцію постави (план-конспект) Continue reading