Фізична реабілітація (методичні та навчальні матеріали)

Корекція постави та плоскостопості (план-конспект)             

План-конспект схема аналіза урока

Урок- казка

Лікувальна гімнастика на корекцію постави (план-конспект) Continue reading

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

                                                                          Основи здоровʼя
                                   навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
                                                                              1-4 класи             

                                                                   Пояснювальна записка
Здоров’я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім’ї і виховання дітей. Continue reading

Творча робота

                                                                  Міністерство освіти і науки України
                                                                  Комунальний вищий навчальний заклад
                                                                  «БЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ
                                                                   В.Ф. БЕНЬКОВСЬКОГО»
                                                                  Херсонської обласної ради

                                                                                 ТВОРЧА РОБОТА
                                                   на тему «Використання оздоровчого фітнесу
                       в процесі впровадження ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність
                                                               учителя фізичної реабілітації»

                                                                                                                                                                    Виконала студентка 144 групи
                                                                                                                                                                     Дрозд Тетяна спеціальності
                                                                                                                                                                    5.01010201 «Початкова освіта»

                                                                                                                                                                    Керівник: Кондратьєва О.В.,                                                                                                                                                                               спеціаліст вищої категорії,                                                                                                                                                                                 старший викладач.

                                                                               м. Берислав 2015 р.

                                                                                      АНОТАЦІЯ
Фізична культура – важливий елемент всебічного, гармонійного розвитку людини. Виховання фізичної культури – це, по-перше, турбота про здоров’я і збереження життя як найвищої цінності; по-друге, система роботи, що забезпечує гармонію фізичного розвитку і духовного життя, багатогранної діяльності людини.
На першому плані у педагогічній діяльності В.О.Сухомлинського стояла проблема фізичного розвитку і здоров’я дітей. Видатний педагог, усвідомлюючи, що виховання й навчання визначають благополуччя або неблагополуччя людини в дорослому житті, постійно стверджує: «Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вчителя… Якщо виміряти всі мої турботи й тривоги про дітей, то добра половина їх – про здоров’я» [5, с 100].
Спостерігаючи за невстигаючими учнями Сухомлинський визначив причини їх неуспішності. «Наукове дослідження фізичного і розумового розвитку невстигаючих і відстаючих привело мене до висновку, що у 85 % невстигаючих і відстаючих головна причина відставання … — поганий стан здоров’я» [4, с.125].
В.А. Сухомлинський стверджував, що турбота про здоров’я дитини — це не просто комплекс санітарно-гігієнічних норм і правил. І не список вимог до режиму дня, харчування, праці, відпочинку. Це, перш за все, турбота про гармонійну повноту всіх фізичних і духовних сил, а вінцем цієї гармонії є радість творчості.
Реалізуючі ідеї В.О.Сухомлинського ми створили систему відео уроків з оздоровчого фітнесу для школярів та студентської молоді.
В І частині комплекси «кунг-фу» складаються з восьми вправ, кожна з яких має свою назву. Заняття з психогімнастики допомагають зміцнювати психіку дитини, розвивати її мислення та емоційно-вольову сферу,допомагають знімати гостро невротичні реакції, нейтралізувати страхи та емоційно-негативні переживання, сприяють активності дітей.
Перед початком виконання дихально-оздоровчого комплексу «кунг-фу» треба засвоїти кілька важливих правил:
— вдих та видих роблять лише через ніс, кінчик язика притиснутий до піднебіння, погляд зосереджений на кінчику носа;
— рухи виконують плавно, пластично, вони співвідносяться зі швидкістю вдиху-видиху;
— усі вправи виконують у режимі маятника: коливаючись вправо-вліво.

Вправа «Загальна стимуляція»
В. п. – основна стійка, руки вздовж тулуба.
На 1– крок праворуч з одночасним підніманням рук через сторони вгору – вдих. На 2 – опускаємо руки через сторони – видих. На 3 – піднімаючи руки через сторони вгору – вдих. На 4 – в. п. – видих. Так само з кроком ліворуч.

Вправа «Селянин збирає рис»
В. п. – основна стійка, руки вздовж тулуба.
На 1– крок правою ногою назад з одночасним підніманням рук через сторони вгору, прогнулися-вдих. На 2 – основна стійка, руки за спину в замок – видих. На 3 – випад лівою ногою вперед , руки вперед на рівні грудей – вдих. На 4 – в. п. – видих.
У ІІ частині комплекси виконуються на фітболах. Фітбол-аеробіка являє собою комплекс різноманітних рухів і статичних поз з опорою на спеціальний м’яч. Можливість проведення аеробної частини заняття у положенні сидячи на поверхні м’яча позитивно впливає на м’язи спини, тазового дна, нижніх і верхніх кінцівок, хребет,основні м’язові групи та вестибулярний апарат, дозволяючи значно розширити контингент тих, хто займається аеробними вправами.
Вправа1. Сядьте на м’яч, зробіть пружні стрибки вгору. З цього вихідного положення виконуємо кроки вправо та вліво. Руки опущені.
Вправа 2. Сядьте на м’яч, зробіть крок вперед ногами і злегка перекотіться вниз всім тулубом. На м’ячі повинна знаходитися спина.

                                                                                           ВИСНОВОК
Фітнес-програми як форми рухової активності спеціально організованої у рамках групових або індивідуальних занять, можуть мати як оздоровчо-кондиційну спрямованість (зниження ризику захворювань, досягнення й підтримка певного рівня фізичного стану), так і переслідувати цілі, пов’язані з розвитком здатностей до вирішення рухових і спортивних завдань на досить високому рівні.
У педагогічній діяльності Василя Олександровича Сухомлинського завжди порушувалася проблема фізичного розвитку і здоров’я дітей, його збереження і зміцнення видатний педагог сприймав як найважливіший аспект роботи директора школи і кожного вчителя.

                                                                                           ЛІТЕРАТУРА
1. Система роботи з психічним розвитком дитини [Текст] : навч.-метод. посіб. / авт.-упор. В. В. Єфремова. – Т. : Мандрівець, 2006. – 160 с.
2. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: у 5 т. / В.О.Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1976. – Т.4. – 640 с.
3. Теория методики физического воспитания [Текст] : навчально-метод . посіб. / под. ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 392 с.

Відкрите заняття з фізичної реабілітації

Новый рисунок (2)У сучасному світі усвідомлюється необхідність інтеграції осіб з вадами у здоров’ї у суспільство шляхом подолання не тільки фізичних, але й символічних бар’єрів у їхньому житті. Тільки за умови зміни соціального статусу особи з особливими потребами, активного залучення до суспільного життя можлива повноцінна інтеграція даної соціальної групи у соціум.

Continue reading

Показовий захід з фізичної реабілітації

IMG_0925З метою застосування теоретичних знань з фізичної реабілітації на практиці викладачем Кондратьєвою О.В. було проведено 21 жовтня практичне заняття з фізичної реабілітації в спеціальних медичних групах з залученням студентів 4 курсу. Майбутні вчителі фізичної реабілітації практично продемонстрували як виміряти пульс, артеріальний тиск, частоту дихання, силу кисті. Також студенти – реабілітологи: Ільїна Ірина, Красніцька Анастасія, Бєлоконь Вікторія, Ляшко Тетяна, Федкевич  Наталія, Садовська Валерія показали вправи лікувальної гімнастики, які можна виконувати при найбільш розповсюджених захворюваннях (гіпертонічна хвороба, гіпотонічна хвороба, пневмонія, гастрит). Continue reading

Практика «Літо з реабілітацією 2015»

887Закінчилася літня педагогічна практика у дитячих закладах санаторного типу «Чайка», «Ювілейний», «Примор’є» та в санаторії «Чайка» фірми ПБП «Паритет» у студентів — реабілітологів Бериславського педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського. Це літо було насичене не тільки новими зустрічами,  але і отриманими враженнями від роботи та її результатів. Наші ребілітологи впроваджували різні форми роботи  у своїй практичній діяльності. Найбільше сподобались дітям оздоровчий фітнес, ігри-медитації,  робота з нестандартним обладнанням та гідрокінезотерапія. Continue reading