Відкрите заняття з фізичної реабілітації

Новый рисунок (2)У сучасному світі усвідомлюється необхідність інтеграції осіб з вадами у здоров’ї у суспільство шляхом подолання не тільки фізичних, але й символічних бар’єрів у їхньому житті. Тільки за умови зміни соціального статусу особи з особливими потребами, активного залучення до суспільного життя можлива повноцінна інтеграція даної соціальної групи у соціум.

Створення рівних можливостей для всіх громадян без винятку – незалежно від їх соціального статусу, стану здоров’я, віку чи інших показників – одне з основних завдань для суспільства, що прагне розвиватися у демократичному напрямку. 09. 02 .2016 року викладачем фізичної реабілітації Кондратьєвою О.В. було проведено семінарське заняття з психологічної реабілітації дітей з фізичними вадами на тему: «Наукові підходи до проблеми психології людини з обмеженими можливостями. Предмет і завдання спеціальної психології» зі студентами 122 групи спеціальності 5.01010201  «Початкова  освіта». Викладач використала  різноманітні  методи та технології, студенти працювали з нормативними документами, що регламентують соціалізацію інвалідів у суспільство, обговорювали концепції інвалідізації та наукові теорії з точки зору психологічного підходу до проблеми інвалідності. Заняття проводилося на сучасному рівні та було насичене різноманітними формами роботи із використанням інноваційних технологій. При цьому широко застосовувались інтерактивні методи навчання: асоціативний кущ, робота в парах, незакінчене речення, мікрофон, дискусія, рефлексія, ділова гра «Круглий стіл». Прослідковувалася міжпредметна інтеграція та застосовувалися здоровʼязбережувальні технології. Заняття було змістовним, насиченим та цікавим.

Новый рисунок    Новый рисунок (3)

Новый рисунок (1)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.