Відкрите лекційне заняття з предмету «Теорія і методика фізичного виховання» на тему: «Гімнастичні шикування та перешикування»

  15 березня 2016 року викладачем Ільницьким І.В. проведено відкрите лекційне заняття з предмету «Теорія і методика фізичного виховання» на тему «Гімнастичні шикування та перешикування» у 133 групі.
Викладач побудував заняття у вигляді інтерактивного спілкування, спираючись на знання студентів, які вони вже отримали в процесі вивчення курсу фізичного виховання. Ефективним був мультимедійний супровід заняття і практичне виконання шикувань та перешикувань студентами.
Впродовж усього заняття студенти активно працювали під час проведення таких інтерактивних методів як інтелектуальна розминка, «М’яч зі словами», робота в групах.
Висновки студенти робили з допомогою оригінальної педагогічної технології, яку розробив американський вчений і психолог Бенджамін Блум, «Кубик Блума», на гранях якого були написані дещо змінені в порівнянні з «Кубиком Блума» завдання «Подай команду», «Поясни термін», «Назви», «Обгрунтуй», «Чому», «Виконай команду». Студенти формулювали питання до вивченого матеріалу по тій грані на яку випав кубик.
Доброзичлива атмосфера, акцент на формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, сприяли активізації пізнавальної активності студентів.130125122

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.