Література

Фізичне виховання

1. Васьков, Ю.В. та ін. Управління фізичним вихованням в загальноосвітньому навчальному закладі. [Текст]: навчальне видання / Ю.В. Васьков – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. -192с.
2. Глазирін, І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання [Текст]: навчальний посібник. / І. Д. Глазирін – Черкаси:, Видавництво «Відлуння-Плюс», 2003. – 352с.
3. Грибник, В.Л. Фізична культура. Спортивні ігри в школі. [Текст]: навчальний посібник / В. Л. Грибник – Х.: Веста: Видавництво «Ранок» , 2007. -288с.- (Майстер клас)
4. Дубенчук, А.І. Спортивні ігри з м’ячем [Текст]: правила. / А. І. Дубенчук – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. -288с.
5. Кругляк, О.Я. Рухливі ігри та естафети в школі. [Текст]: посібник для вчителів. / О. Я. Кругляк –Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. -80с.
6. Ламкова,О.І. та ін. 250 рухливих ігор та естафет для школярів. [Текст]: навчальний посібник / О. І. Ламкова – Х.: Веста: Видавництво «Ранок» , 2005. -128с.
7. Міллер, Дж. и др. Футбол [Текст]: домашній тренер. / Дж. Міллер –Харків: «Фактор-Друк». 2008. -256с.
8. Подвижные игры: Практический материал [Текст]: учебное пособие для студентов вузов и ссуз физической культуры. – М.: Спорт Академ Пресс, 2002. -229с.
9. Подвижные игры: Учебное пособие для студентов вузов и ссуз физической культуры. –М.: Спорт Академ Пресс, 2002. -229с.
10. Присяжнюк, Д.С. Легка атлетика в школі. [Текст]: навчальний посібник / Д. С. Присяжнюк – Х.: Веста: Видавництво «Ранок» , 2007. -288с.- (Майстер клас)
11. Сергієнко, Л.П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. / Л. П. Сергієнко – Харків: «ОВС», 2007. – 271с.
12. Теория и методика физического воспитания. В 2-х томах. Т1 Общие основы теории и методики физического воспитания [Текст]: научное издательство / Под редакцией Круцевича Т.Ю. – К.: Олимпийская литература, 2003. -423с.
13. Теория и методика физического воспитания. В 2-х томах. Т2 Методика физического воспитания различных групп населения [Текст]: научное издательство / Под редакцией Круцевича Т.Ю. – К.: Олимпийская литература, 2003. -340с.
14. Худолій, О.М. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання [Текст]: навчальний посібник. / О. М. Худолій – Харків: «ОВС», 2007. – 406с.: іл.
15. Худолій, О.М. Основи методики викладання гімнастики [Текст]: навчальний посібник. В 2-х частинах. — 3-є видання, виправлене і доповнене. / О. М. Худолій – Харків: «ОВС», 2004. – Ч.1 – 414с.: іл.
16. Худолій, О.М. Основи методики викладання гімнастики [Текст]: навчальний посібник. В 2-х частинах. — 3-є видання, виправлене і доповнене. / О. М. Худолій – Харків: «ОВС», 2004. – Ч.2 – 405с.: іл.
17. Шиян, Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. В 2-х частинах. [Текст]: навчальний посібник / Б. М. Шиян – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. –Ч.1.-272с.
18. Шиян, Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. В 2-х частинах. [Текст]: навчальний посібник / Б. М. Шиян – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – Ч.2 -248с.

Рухливі ігри з методикою навчання

1. Кругляк, О.Я. Рухливі ігри та естафети в школі. [Текст]: Посібник для вчителів./ Кругляк, О.Я. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. -80с.
2. Ламкова, О.І. та ін. 250 рухливих ігор та естафет для школярів. [Текст]: Х.: Веста: Видавництво «Ранок» , 2005. -128с.
3. Подвижные игры: Практический материал. [Текст]: Учебное пособие для студентов вузов и ссуз физической культуры. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. -229с.
4. Подвижные игры: Учебное пособие для студентов вузов и ссуз физической культуры. [Текст]: – М.: СпортАкадемПресс, 2002. -229с.
5. Сергієнко, Л.П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання. [Текст]: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту./ Сергієнко, Л.П. – Харків: «ОВС», 2007. – 271с.
6. Теория и методика физического воспитания. [Текст]: В 2-х томах. Т1 Общие основы теории и методики физического воспитания /Под редакцией Круцевич Т.Ю. – К.: Олимпийская литература, 2003. -423с.
7. Теория и методика физического воспитания. [Текст]: В 2-х томах. Т2 Методика физического воспитания различных групп населения /Под редакцией Круцевич Т.Ю. – К.: Олимпийская литература, 2003. -340с.
8. Худолій, О.М. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання. [Текст]: Навчальний посібник. – Х.: «ОВС», 2007. – 406с.: іл.
9. Шиян, Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. [Текст]: в 2-х частинах. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. –Ч.1.-272с.
10. Шиян, Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. [Текст]: в 2-х частинах. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. -Ч.2 -248с.

Методика навчання предмета «Основи здоров’я»
1. Бех, І.Д. Основи здоров’я [Текст] : підруч. для 2 кл. загально-освіт. навч. закл. / І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, B.C. Пономаренко, С.В. Страшко. — К. : Алатон, 2012. – 136 с. : іл.
2. Бойченко, Т. Є. Здоров’язберігаюча компетентність як ключова в освіті України // Основи здоров’я і фізична культура. — 2008. — № 11-12. — С. 6-7.
3. Бойченко,Т. Є. Основи здоров’я в національному курікулумі // Рідна школа. — 2009. — № 1. — С. 56-59.
4. Ващенко, Л.С. Основи здоров’я [Текст] : книга для вчителя. / Л.С. Ващенко, Т.Є. Бойченко. — К. : Генеза, 2005. — 240 с. : іл.
5. Ващенко, О. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі // Здоров’я та фізична культура. — 2006. — № 8. — С. 3- 6.
6. Володарська, М.О. Усі уроки з курсу «Основи здоров’я» [Текст] : 1-4 кл. / М. О. Володарська. — X. : Основа, 2009. — 490 с. : іл.
7. Воронцова, Т. В . Основи здоров’я [Текст] : 1 клас: посібник для вчителя. / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, Л. В. Сащенко, В. А. Савченко. — К. : Алатон, 2012. — 128 с. : іл.
8. Воронцова, Т.В. Захисти себе від ВІЛ [Текст] : тренінги життєвих навичок: методичний посібник для педагога-тренера. / Т.В. Воронцова, B.C. Пономаренко. – Т. : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 208 с. : іл.
9. Воронцова, Т.В. Основи здоров’я [Текст] : посібник для вчителя. / Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко. — К. : Алатон, 2008. – 264 с. : іл.
10. Гнатюк, О.В. Основи здоров’я [Текст] : підруч. для 3-го кл. загально-освіт. навч. закл. / О.В. Гнатюк. — К. : Генеза, 2014. — 144 с. : іл.
11. Малашенко,М. П. Педагогика здоровья в начальной школе [Текст] : книга для учителей / М. П. Малашенко. — X. : Ранок, 2008. — 192с.
12. Омельченко, С. О. Педагогіка здоров’я [Текст] : навч. посіб. / С. О. Омельченко. – С : СДПУ, 2009. — 205с.
13. Основи здоров’я [Текст] : зошит-практимум для 1-го кл. загальноосв.навч. закл. / І. Д. Бех, Т.В.Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко, — К. : Алатон, 2012. — 64с. : іл.
14. Основи здоров’я [Текст] : зошит-практимум для 2-го кл. загальноосв.навч. закл. / І. Д. Бех, Т.В.Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко, — К. : Алатон, 2012. — 64с. : іл.
15. Основи здоров’я [Текст] : зошит-практимум для 3-го кл. загальноосв.навч. закл. / І. Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В.Страшко, — К. : Алатон, 2012. — 64с. : іл.
16. Шахненко, В. І. Абетка здоров’я [Текст] : уроки валеології в 3-му класі: посібник для вчителя / В. І. Шахненко, С. К. Хуторний, І. М. Костюченко, Н. А. Легка. – Х : Ранок, 1999. — 207с.

Теорія і методика фізичного виховання

1. Ареф’єф, В. Г. Фізичне культура в школі [Текст]: навч. посіб./ В. Г. Ареф’єф, В.В.Столітенко. — К.: Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 348 с.
2. Вільчковський, Е.С. Система фізичного виховання молодших школярів [Текст]: навч. посіб./ Е.С. Вільчковький, М.П. Козленко, С.Ф. Цвек. — К., 1998. -282 с.
3. Волков, Л. В. Виховання фізичних здібностей учнів [Текст]: навч. посіб./ Л.В. Волков — К.: Радянська школа, 1980. — 295 с.
4. Качашкин, В.М. Методика физического воспитания [Текст]: учебник / В.М. Качашкин — М.: Просвещение, 1980. – 275 с.
5. Козленко, Е.А. Теорія фізичного виховання [Текст]: підручник / Е.А. Козленко -К.: Вища школа, 1998. – 284 с.
6. Козленко, Н.А. Физическое воспитания учащихся первых классов шестилетнего вороста [Текст]: ученик / Н.А.Козленко, В.П. Мацулевич. — К.: Радянська школа, 1988. – 184 с.
7. Круцевич, Т. Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді [Текст]: навч. посіб. / Т.Ю. Круцевич, М.І. Воробйов, Г.В. Безверхня. К.: Олімпійська література, 2011. — 224 с.
8. Лесків, А.Д. Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів [Текст]: навч. посіб. / А.Д. Лесків. — Тернопіль: Астон. 1997. – 264 с.
9. Максименко, А.М. Теория и методика физической культури [Текст]: учебник / А.М. Максименко. — М.: Физическая культура, 2005. – 544 с.
10. Матвеев, Л.П. Теория и методика физического воспитания [Текст]: научное пособие / Л.П.Матвеев. — М.: ФИС, 1991. – 368 с.
11. Настольная книга учителя физической культуры [Текст]: навч. посіб. / под ред. Л.Ф.Кофмана. — М.: Физкультура и спорт, 1998. – 496 с.
12. Павлова, Н.Б. Гімнастика с методикой преподавания [Текст]: навч. посіб. / Н.Б Павлова, В.М. Баршая – М.: Просвещение, 1985. – 362 с.
13. Попуша, В. Г. Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях [Текст]: Навчальний посібник / В. Г. Попуша. – Тернопіль. 2010. – 128 с.
14. Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України [Текст]: Фізичне виховання в школі №1. – К. 1996. – С. 47 — 56.
15. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів [Текст]: Фізична культура в школах України №7. –К. — 2008. С. 12 – 23.
16. Сергієнко, Л. П. Терміни і поняття у фізичній культурі [Текст]: методичний посібник / Л. П. Сергієнко. — Тернопіль: Навч. книга -Богдан, 2011. — 264 с.
17. Сергієнко, Л.П. Практикум з теорії та методики фізичного виховання [Текст]: Навчальний посібник / Л.П. Сергієнко. – Харьків: «ОВС», 2007. – 271 с.
18. Теория и методика физического воспитания. В 2-х томах [Текст]: навч. посіб. / под ред. Т.Ю. Круцевич. – К.: Олимпийская литература, 2008. – 392 с.
19. Худолій, О.М. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання [Текст]: навч. посібник. / О. М. Худолій. – Х. : ОВС, 2007, С. 9 — 10.
20. Шиян, Б.М. Методика фізичного виховання школярів [Текст]: навч. посіб. / Б.М. Шиян. — Львів: Світ, 1993. – 264 с.
21. Шиян, Б.М. Теорія фізичного виховання [Текст]: навч. посіб. / Б.М. Шиян В.Г. Папуша. — Тернопіль: Збруч, 2000. – 242 с.

Теорія і методика навчання легкої атлетики

1. Легкая атлетика: Учеб. для ин-тов физ. культ. / Под ред. А. П. Озолина Ю. М. Воронкина. — 4-е изд. — М.: ФиС, 1989. — 360 с.
2. Платонов В. Н. Теория и методика спортивной тренировки. — К.: Выща шк., 1984. — 330 с.
3. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. — К.: Олимпийская литература, 1997. — 583 с.
4. Тер-Ованесян И. А. Подготовка легкоатлета. Современный взгляд. — М.: Терра спорт, 2000. — 187 с.
5. Учебник тренера по легкой атлетике / Под ред. Л. С. Хоменкова. — М.: ФиС, 1982. — 279 с.
6. Уилмор Дж. Х., Костилл Д. Л. Физиология спорта и двигательной активности. — К.: Олимпийская литература, 1997. — 502 с.
7. Книга тренера по легкой атлетике / Под ред. Л. С. Хомен- кова. — М., 1987.
8. Озолин Н. Г. Молодому коллеге. — М.: ФиС, 1988. — 288 с.
9. Працко Ю. Д. Семикоб А. Д. Уроки по легкой атлетике в школе: Метод. пособие. — Минск: Полымя, 1989. — 147 с.
10. Гойхман П. Н. Трофимов О. Н. Лёгкая атлетика в школе. — М.: ФиС, 1972. — 200 с.
11. Организация судейства соревнований по легкой атлетике / Сост. В. И. Ляхов. — М.: ФиС, 1989.
12. Легкая атлетика, правила соревнований. — М.: Терра спорт, 2000. — 72 с. 13. Легкая атлетика. Правила соревнований. — М.: ФиС, 1984. — 69 с.
14. Легкая атлетика. Правила соревнований / Физическая культура в школе, 1991. — № 3–10.
15. Алабин В. Г. Многолетняя подготовка легкоатлетов. — Минск: Вышэйш. шк., 1982. — 242 с.
16. Малков Е. А. Подружились с королевой спорта. — М.: Просвещение, 1991. — 98 с.
17. Ашмарин Б. А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. — М.: ФиС, 1978. — 147 с.
18. Борзов В. В. 10 секунд — целая жизнь. — К.: Молодь, 1987. — 110 с.
19. ЗотовВ. П. Восстановление работоспособности в спорте. — К.: Здоровья, 1990. — 89 с.
20. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. Л. Н. Набатниковой. — М.: ФиС, 1988. — 120 с.
21. Пролищук В. Д. Подготовка десятиборцев. — К.: Здоро- вье, 1988. — 97 с.
22. Сахновский К. П. Подготовка спортивного резерва. — К.: Здоровья, 1990. — 107 с.
23. Серенко В. А. Подготовка бегунов на длиные и средние дистанции. — К.: Здоровья, 1990. — 110 с.
24. Сиренко Б. А. Бег на средние дистанции. — К.: Здоро- вья, 1985. — 99 с. 25. Спутник работника физической культуры и спорта / Под ред. П. Ф. Савицького. — К.: Здоровья, 1990.
26. Легкая атлетика / Под ред. А. Н. Макарова. — М.: Просвещение., 1987. — 370 с.
27. Гринь Р. А. Легка атлетика: Метод. посіб. для проф. — тех. училищ. — К.: Вища шк., 1985. — 167 с.
28. Коробченко В. В. Легка атлетика: Навч. посіб. для факультетів фіз. виховання педагогічних інститутів. — К.: Вища шк., 1977. — 223 с.
29. Легка атлетика / З. П. Синицький, Н. Г. Озолін, Б. Н. Юшко та ін. — К.: Здоров’я, 1978. — 162 с.
30. Легкая атлетика. Программа. — М.: ФиС, 1967. — 60 с.
31. Легкая атлетика: Справочник / Сост. О. В. Орлов. — М.: ФиС, 1983. — 392 с.
32. Легкая атлетика: Учеб. для ин-тов физ. культуры. Под общ. ред. Н. Г. Озолина и др. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1979. — 208 с. 33. Легкая атлетика: Учеб. пособие для ВУЗов. — М.: Высш. шк., 1979. — 208 с.
34. Юрченко Б. И. Подготовка мест соревнований в легкой атлетике. — К.: Здоровья, 1987. — 110 с.
35. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалення (легка атлетика): Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1992. — 294 с.
36. Методика обучения легкоатлетическим упражнениям: Учеб. пособие для ин-тов физ. культуры и фак. физ. воспитания ВУЗов / Под общ. ред. М. П. Кривоносова, Т. П. Юшкевича. — Минск: Вышэйш. шк., 1986. — 310 с.
37. Бондарчук А. П. Тренировка легкоатлета. — К.: Здоро- вья, 1986. — 157 с.
38. Ломан В. Бег, прыжки, метания: Пер. с нем. — 2-е изд., доп. — М.: ФиС, 1985. — 147 с.
39. Козловський Ю. Г. Початкова підготовка бігунів на середні та довгі дистанції. — К.: Здоров’я, 1982. — 174 с.
40. Дурсеньов Л. І. Стрибок у висоту: Методика навчання техніки стрибка у висоту: Посібник. — К.: Здоров’я, 1971. — 91 с.

Плавання

1. Булгакова, Н. Ж. Плавание: Пособие для инструктора-общественника. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 160 с., ил.
2. Васьков, Ю.В. та ін.. Управління фізичним вихованням в загальноосвітньому начальному закладі, [Текст]: / Васьков, Ю.В. – Харків, : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. -192с.
3. Глазирін, І. Д. Плавання: Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2006. – 502 с.
4. Глазирін, І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання. [Текст]: Навчальний посібник./ Глазирін, І.Д. – Черкаси: Видавництво «Відлуння-Плюс», 2003. – 352с.
5. Левин, Г. Плавайте с малышами/[Пер. с нем. Домбровской Р. А.]. – Мн.: Полымя, 1981. – 144 с., ил.
6. Макаренко, Л. П. Подготовка юных плавцов. – М. : «Физкультура и спорт», 1974. – 285 с., ил.
7. Макаренко, Л. П. Юный пловець: Учеб. Пособие для тренеров ДЮСШ и студентов тренерского фак. ин-тов физ. культ. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 288 с., ил.
8. Семенов Ю. А. Навык плавания – каждому: Из опыта программированного обучения плаванию. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 144 с., ил.
9. Худолій, О.М. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання. [Текст]: Навчальний посібник. / Худолій, О.М. – Х.: «ОВС», 2007. – 406с.: іл.
10. Шульга, Л. М. Оздоровче плавання : Навчальний посібник / Л. М. Шульга. – К. : Олімп. л-ра, 2008. – 232 с. : іл.

Теорія і методика навчання гімнастики

1. Васьков, Ю.В. та ін.. Управління фізичним вихованням в загальноосвітньому начальному закладі, [Текст]: / Васьков, Ю.В. – Харків, : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. -192с.
2. Гімнастика. [Текст]: / А.В. Чайка, – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. – 128с.
3. Глазирін, І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання. [Текст]: Навчальний посібник. – Черкаси: Видавництво «Відлуння-Плюс», 2003. – 352с.
4. Сергієнко, Л.П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання. [Текст]: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. – Харків: «ОВС», 2007. – 271с.
5. Теория и методика физического воспитания. [Текст]: В 2-х томах. Т1 Общие основы теории и методики физического воспитания /Под редакцией Круцевич Т.Ю. – К.: Олимпийская литература, 2003. -423с.
6. Теория и методика физического воспитания. [Текст]: В 2-х томах. Т2 Методика физического воспитания различных групп населения /Под редакцией Круцевич Т.Ю. – К.: Олимпийская литература, 2003. -340с.
7. Худолій, О.М. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання. [Текст]: Навчальний посібник. – Х.: «ОВС», 2007. – 406с.: іл.
8. Худолій, О.М. Основи методики викладання гімнастики. [Текст]: Навчальний посібник. В 2-х частинах. — 3-є видання, виправлене і доповнене. – Харків: «ОВС», 2004. – Ч.1 – 414с.: іл.
9. Худолій, О.М. Основи методики викладання гімнастики. [Текст]: Навчальний посібник. В 2-х частинах. — 3-є видання, виправлене і доповнене. – Харків: «ОВС», 2004. – Ч.2 – 405с.: іл.
10. Шиян, Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. [Текст]: в 2-х частинах. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. –Ч.1.-272с.
11. Шиян, Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. [Текст]: в 2-х частинах. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. -Ч.2 -248с.

Фізична реабілітація

1. Бенідіктова, Л. Лікувальна фізкультура в школі [Текст] : / Л. Бенідіктова. – К. : Шкільний світ, 2006. – 128 с.
2. Глазирін, І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Глазирін. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 352 с.
3. Лечебная физическая культура [Текст] : учеб. пособ. / В. А. Епифанов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 586 с.
4. Марченко, О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами і захворюванням нервової системи [Текст] : навч. посіб. / О. К. Марченко. – К. : Олімпійська література, 2006. – 196 с.
5. Мухін, В. М. Фізична реабілітація [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2005. – 472 с.
6. Основи фізичної реабілітації [Текст] : навч. посіб. / А. М. Порада, О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук. – 2-е вид. – 1С: Медицина, 2008. – 248 с.
7. Пархотик, И. И. Физическая реабилитация при заболеваниях органов брюшной полости[Текст] / И. И. Пархотик. – К . : Олимпийская литература, 2003. – 224 с.
8. Потапчук, А. А., Лечебная физическая культура в детском возрасте [Текст] : / Потапчук А. А., Матвеев С. В., Дудар М. О. – СПб. : Речь, 2007 – 464 с.
9. Физическая реабилитация [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. завед. / под общ. ред. проф. С. М. Попова. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 608 С.

Теорія і методика навчання спортивних ігор

1. Бєляєв, А.В. Волейбол: теорія й методика тренування [Текст] : методичний посібник / А.В. Бєляєв, Буликіна Л.В. – М. : радянська школа, 2007. – 125 с.
2. Бондар, Т.С. Спортивні та рухливі ігри на уроках фізичної культури в початковій школі. [Текст] : методичний посібник / Т.С. Бондар. – Х. : Вид. Ранок, 2008 – 26с.
3. Демчишин, А.П., Мозола Р.С., Панишко Ю.М. Підготовка юних волейболістів. Київ «Радянська школа» 1982-110с.
4. Джилл Харви, Джонатан Шейх-Миллер, Ричард Дангворт, Клайв Гиффорд. Москва «Астрель» 2007—10с.
5. Джонатан Миллер, Клайв Гиффорд, Джил Харви, Ричард Дангуорт. Футбол домашний тренер. Харьков Белгород 2008—4с.
6. Дубенчук, А.І. Футбол. Спортивні ігри вшколі. Видавництво «Ранок» 2008—16с.
7. Козирєва, Л.В. Волейбол. Москва 2003-125с.
8. Коробєйніков, Н.К., Міхєєв А.А., Ніколенко И.Г. Фізичне виховання. Москва «Вища школа» 1989-317с.
9. Леськів, А.Д., Дзюбановський А.Б., Левчук В.А. Підготовка юного футболіста. Тернопіль видавництво «Астон» 2001—4с.
10. Нестеровский, Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. 2-е изд. М. 2006-42с.
11. Поплавський, Л.Ю. Баскетбол. Київ. Олімпійська література 2004 — 140с.
12. Попов, А.В. и др. Спортивные игры в коллективе физкультуры. Киев «Здоровья» 1989-39с.
13. Соломонко, В.В., Лісенчук Г.А., Соломонко О.В. Футбол. Київ Олімпійська література 2005—5с.
14. Стонкус, С. Мы играем в баскетбол. Москва «Просвещение» 1984 — 6с.
15. Хапко, В.Е. Волейбол — юним. Київ «Здоров’я» 1987-77с. Основна література

Основи догляду за хворими та інвалідами

1. Глазирін, І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Глазирін. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 352 с.
2. Назар, П. С. Загальний та спеціальний догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації [Текст] : нав. посіб. / П. С. Назар, Л. Г. Шахліна. – К. : Олімпійська література, 2006. – 240 с.
3. Обстеження та вивчення стану здоров’я [Текст] : підручник / Т. О. Антропова, А. А. Пісарєв, О. І. Колісніченко. – К. : Медицина, 2006. – 352 с.
4. Основи догляду в домашніх умовах [Текст] : навч. посіб. для патронаж. сестер. / під заг. ред. І. Г. Ісіченко, А. В. Царенко, С. А. Місяка. – Т. : Укрмедкнига, 2000. – 372 с.
5. Синяков, А. Ф. Самоконтроль физкультурника [Текст] / А. Ф. Синяков. – М. : Знание, 1987. – 96 с.

Методи дослідження в фізичній реабілітації

1. Глазирін, І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Глазирін. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 352 с.
2. Держстандарт про початкову освіту від 20 квітня 2011 року № 462 [Електронний ресурс] : законодавча база // освіта в Україні. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911/. — Назва з екрана. – (Дата перегляду 27.08.2014)
3. Назар, П. С. Загальний та спеціальний догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації [Текст] : нав. посіб. / П. С. Назар, Л. Г. Шахліна. – К. : Олімпійська література, 2006. – 240 с.
4. Обстеження та вивчення стану здоров’я [Текст] : підручник / Т. О. Антропова, А. А. Пісарєв, О. І. Колісніченко. – К. : Медицина, 2006. – 352 с.
5. Основи догляду в домашніх умовах [Текст] : навч. посіб. для патронаж. сестер. / під заг. ред. І. Г. Ісіченко, А. В. Царенко, С. А. Місяка. – Т. : Укрмедкнига, 2000. – 372 с.
6. Синяков, А. Ф. Самоконтроль физкультурника [Текст] / А. Ф. Синяков. – М. : Знание, 1987. – 96 с.
Допоміжна
1. Заняття фізичною культурою та здоров’ям [Текст] : мед.-пед. моніторинг / Г. Презлята, А. Шпильчак. – К. : Шкільний світ, 2006. – 112 с.

Метрологічний контроль у фізичній реабілітації

1. Заціорський, В. М. Основи спортивної метрології [Текст] : / В. М. Заціорський . – М. : 1979. Начинская, С. В. Спортивная метрология [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав. / С. В. Начинская. – М. : Академия, 2005. – 240 с.
2. Обстеження та вивчення стану здоров’я [Текст] : підручник / Т. О. Антропова, А. А. Пісарєв, О. І. Колісніченко. – К. : Медицина, 2006. – 352 с.
3. Потапчук, А. А., Лечебная физическая культура в детском возрасте [Текст] : / Потапчук А. А., Матвеев С. В., Дудар М. О. – СПб. : Речь, 2007 – 464 с.
4. Сергієнко Л.П. Спортивна метрологія[Текст] : підручник/ Л.П .Сергієнко. – К.: КНТ, 2010. – 776 с.
5. Смирнов, В. М. Физиология физического воспитания и спорота [Текст] : учеб. для студ. средн. и высш. учеб. завед. / В. М. Смирнов, В. И. Дубровский. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 392 с.
6. Хоули Эдвард Т. Руководство инструктора оздоровительным фитнесом [Текст] / Эдвард Т. Хоули, Б. Дон Френке. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 376 с.

Основи фізичної реабілітації

1. Лечебная физическая культура [Текст] : учеб. пособ. / В. А. Епифанов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 586 с.
2. Мухін, В. М. Фізична реабілітація [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2005. – 472 с.
3. Основи фізичної реабілітації [Текст] : навч. посіб. / А. М. Порада, О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук. – 2-е вид. – 1С: Медицина, 2008. – 248 с.
4. Потапчук, А. А., Лечебная физическая культура в детском возрасте [Текст] : / Потапчук А. А., Матвеев С. В., Дудар М. О. – СПб. : Речь, 2007 – 464 с.
5. Физическая реабилитация [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. завед. / под общ. ред. проф. С. М. Попова. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 608 С.

Психологічна реабілітація дітей з фізичними вадами

1. Бочелюк В.Й., Турубарова А.В. Психологія людини з обмеженими можливостями [Текст] : навч. посіб. / Бочелюк В.Й., Турубарова А.В. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 264с.
2. Дегтяренко, Т. М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами [Текст] : навч. посіб. / Дегтяренко Т. М., Вавіна Л. С. – Суми : Університетська книга, 2008. – 302 с.
3. Мамайчук, И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии [Текст] : / И. Мамайчук. – СПб.: Речь, 2003. – 400 с.
4. Мухін, В. М. Фізична реабілітація [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2005. – 472 с.
5. Система роботи з психічним розвитком дитини [Текст] / авт.-упор. В. В. Єфремова. – Т. : Мандрівець, 2006

Спортивна фізіологія

1. Глазирін, І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Глазирін. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 352 с.
2. Вілмор, Дж. Х. Фізіологія спорту [Текст] : навч. вид. / Дж. Х. Вілмор, Д. Л. Костілл . – К. : Олімпійська література, 2003. – 656 с.
3. Синяков, А. Ф. Самоконтроль физкультурника [Текст] / А. Ф. Синяков. – М. : Знание, 1987. – 96 с.
4. Теория методики физического воспитания [Текст] : / под. ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 392 с.
5. Хоули Эдвард Т. Руководство инструктора оздоровительным фитнесом [Текст] / Эдвард Т. Хоули, Б. Дон Френке. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 376 с

Сучасні оздоровчі технології

1. Фурман, Ю. Н. Советы занимающимся оздоровительным бегом [Текст] : науч.-попул. изд. / Ю. Н. Фурман. – К. : Здоровье, 1987. – 64 с.
2. Шанталь Росселін Тренуємо тіло [Текст] / Шанталь Росселін. – Х. : Книжный мир, 2006. – 284 с.
3. Хоули Эдвард Т. Руководство инструктора оздоровительным фитнесом [Текст] / Эдвард Т. Хоули, Б. Дон Френке. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 376 с

Теорія і методика оздоровчої фізичної культури та масового спорту

1. Глазирін, І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Глазирін. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 352 с.
2. Вілмор, Дж. Х. Фізіологія спорту [Текст] : навч. вид. / Дж. Х. Вілмор, Д. Л. Костілл . – К. : Олімпійська література, 2003. – 656 с.
3. Синяков, А. Ф. Самоконтроль физкультурника [Текст] / А. Ф. Синяков. – М. : Знание, 1987. – 96 с.
4. Теория методики физического воспитания [Текст] : / под. ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 392 с.
5. Хоули Эдвард Т. Руководство инструктора оздоровительным фитнесом [Текст] / Эдвард Т. Хоули, Б. Дон Френке. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 376 с.
6. Короп, Ю.П. Обучение детей плаванью [Текст] : / Короп, Ю. П., Цвек С. Ф. – К. : Радянська школа, 1985. – 96 с.
7. Мухін, В. М. Фізична реабілітація [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2005. – 472 с.
8. Онопрієнко, Ю. І. Ігри та розваги на воді [Текст] / Ю. І. Онопрієнко. – К. : Здоров’я, 1977. – 104 с.
9. Шульга, Л.М. Оздоровчого плавання [Текст] : Навчальний посібник / Л. М. Шульга. – К. : Олімп. л-ра, 2008. – 232 с. : іл.