Відбувся захист курсових робіт студентами IVкурсу спеціальності «Початкова освіта» денної форми навчання

12 квітня 2018 року відбувся захист курсових робіт студентами IV курсу спеціальності «Початкова освіта» денної форми навчання. Студенти продемонстрували вміння самостійно ставити та комплексно вирішувати практичні та науково-дослідницькі завдання навчання, застосовувати теоретичні знання на практиці.

Курсові роботи були захищені з таких дисциплін: теорія і методика фізичного виховання, методика навчання предмета «Основи здоровʼя»

Одними з кращих робіт комісією були визнані курсові роботи Колісник Д. (142 гр.) з теми «Плоскостопість у молодших школярів» та Шевченко О. (142 гр.) з теми «Використання проблемних ситуацій на уроках інтегрованого курсу «Основи здоровʼя» в початкових класах», керівник — викладач вищої категорії Ільницький І.В.
Адже відомо, що курсова робота студента коледжу – це один із видів навчальної та науково-дослідної роботи. Вона показує рівень теоретичного мислення, вміння студентів організовувати і планувати роботу, ступінь оволодіння методами і методиками дослідження.