Вимоги до блогу

Складові вкладки «Основи здоров’я» блогу студента-випускника педагогічного коледжу
Вимоги до створення вкладки блогу:
На головній сторінці блогу назва вкладки з методики навчання предмету «Основи здоровʼя» з такими розділами:
Нормативно-правова база
 Конституція України (витяг);
 Декларація прав дитини;
 Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
 Закон України «Про охорону здоров’я населення»;
 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;
 Цивільний кодекс України (витяг) права людини у сфері охорони здоров’я;
 Правила дорожнього руху;
 Державний стандарт початкової освіти в Україні. Освітня галузь «Основи здоров’я та фізична культура»;
 Програма «Основи здоров’я» 1- 4 класи.
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінювання навчальних досягнень учнів має бути заохочувальним і здійснюватися переважно засобами моніторингу.
Моніторинг доповнюється поточним (поурочним) і тематичним оцінюванням без виставлення академічних оцінок.
Тематичне оцінювання здійснюється після засвоєння учнями розділів чотири рази на рік: перше охоплює розділи «Здоров’я людини» і «Фізична складова здоров’я», друге і третє – «Соціальна складова здоров’я», четверте – «Психічна і духовна складові здоров’я».
Електронна бібліотека
Електронні підручники
«Основи здоров’я» для 1 клас О.В. Гнатюк
«Основи здоров’я» для 2 клас О.В. Гнатюк
«Основи здоров’я» для 3 клас О.В. Гнатюк
«Основи здоров’я» для 4 клас Н.М. Бібік
робочий зошит за програмою «Основи здоров’я» 1 клас Н.О. Будна
робочий зошит за програмою «Основи здоров’я» 2 клас І.Д. Бех
робочий зошит за програмою «Основи здоров’я» 3 клас Н.В. Діптан
Інші сайти
 Український проект «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»
 Портал вчителя початкових класів «УРОК»
 Розробки уроків «Основи здоров’я» для 1-4 класів
Методична скринька
 Плани-конспекти уроків для 1-4 класів
 Інтерактивні методи
– рольова гра;
– робота та виконання вправ у малих групах;
– аудіовізуальна діяльність;
– конкурси, вікторини;
– змагання кмітливих та винахідливих;
– спільне виготовлення плакатів;
– розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій;
– навчання однолітків та молодших школярів за методом «рівний – рівному»
 Руханки, фізкультхвилинки
Медіатека
 Презентації до уроків
 Відеоматеріали уроків
Сценарії заходів
Сценарій заходів здоров’язбережувального спрямування
 Сценарій «Свято здоров’я»
 Що таке здоров’я? (виховна година)
 Ми обираємо здоров’я! (виховна година)
Цікаве в галузі
Цікаві факти про здоров’я
Здоров’язбережувальні технології
 бесіди про здоров’я з учнями;
 бесіди про здоров’я з батьками;
 вітамінізація;
 аерація приміщень;
 вологе прибирання приміщень;
 факультативи з проблем здоров’я та здорового способу життя;
 ведення листків про здоров’я та стіннівок на оздоровчу тематику.
Фотогалерея
Фотографії з проведених уроків
Складові вкладки «Фізична культура» блогу студента-випускника педагогічного коледжу
Вимоги до створення вкладки блогу:
На головній сторінці блогу назва вкладки з методики навчання предмету «Фізична культура» з такими розділами:
Нормативно-правова база
Закон України «Про фізичну культуру і спорт».
Державний стандарт початкової загальної освіти освітня галузь “Здоров’я і фізична культура”.
Навчальна програма «Фізична культура 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів».
Методичні рекомендації до проведення уроків з фізичної культури 1 – 4 класи.
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу здійснюється вербально. Навчальні нормативи і вимоги, представлені у програмі для першого класу, слугують тільки орієнтиром для вчителів і батьків, а також дозволяють вносити корективи у подальшу роботу. Оцінювання навчальних досягнень учнів другого здійснюється за рішенням педагогічної ради навчального закладу (спільний наказ МОН України та АПН України від 12.07.02 № 401/52 „Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи”) (Додаток 4).
Починаючи з другого класу, теоретичні знання оцінюються за дванадцятьма теоретичними тестами, що дає змогу виставити оцінку за дванадцятибальною шкалою – оцінка відповідає кількості правильних відповідей.
Інші сайти
Фізична культура. 1—4 класи. Розробки уроків ( fizkult-1-4-kl-rozr-urokiv-7.pdf ).
Портал вчителя початкових класів «УРОК» (http://www.yrok.net.ua/load/rozrobki_urokiv/fizichna_kultura/49).
Методична скринька
Розробки уроків 1 – 4 класів (http://osvita.ua/school/lessons_summary/sport/list/20/).
Інтерактивні методи навчання для початкових класів.
(робота в парах- трійках, робота в групах, «карусель», «мікрофон»).
Медіатека
Презентації до уроків 1 – 4 класів
«Формування в учнів свідомого ставлення до здоров’я»
«Проведення олімпійського уроку з фізичної культури в школі (http://urok-ua.com/provedennya-olimpijskoho-uroku-z-fizychnoji-kultury-v-shkoli).
Відеоматеріали до уроків фізичної культури 1 -4 класи – Фізична культура відкритий урок, інноваційний урок з фізичної культури… (https://www.youtube.com/watch?v=_oJGM8n7YWA).
Сценарії заходів
Професійні свята «День фізичної культури та спорту», «Свято до Дня працівника освіти», «День захисника України» …
Державні свята « Міжнародний день захисту дітей» … ( http://e-catalog.mk.ua)
Цікаве в галузі
Інформації про змагання : «День стрибуна», «День бігуна», «День метання» в початкових класах.
Інформація про події на чемпіонатах світу,олімпійських іграх, чемпіонатах Європи,
України «Історія виникнення та сучасний стан олімпійських ігор» ( http://osvita.ua/)
Здоров’язбережувальні технології
Дихальна гімнастика (http://ditsad.com.ua/helth112.html)
Психогімнастика (http://doshkolenok.kiev.ua/psichdoshk/783-psyhogimnastyka.html)
Аутогенне тренування (http://medbib.in.ua/autogennaya-trenirovka.html)
Ігри-медитації (http://k0ndratieva.blogspot.com/2016/04/blog-post.html)
Фотогалерея
Фото змагань та свят школярів
Фото проведених уроків
Складові вкладки «Фізична реабілітація» блогу студента-випускника педагогічного коледжу
Вимоги до створення вкладки блогу:
На головній сторінці блогу назва вкладки «Вчитель фізичної реабілітації» з такими розділами:
Нормативно-правова база (Закону України «Про освіту»,Закон України «Про інклюзивну освіту», Конституція України, Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (№ 875-ХІІ від 21.03.1991р.), Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» ( № 2961-ІV від 06.10.2005р.), Конвенція ООН про права дитини).
Електронна бібліотека(електронні варіанти методик фізичної реабілітації).
Методична скринька (конспекти уроків, види оздоровчого фітнесу, зразки вправ з використанням нестандартного обладнання на корекцію постави та плоскостопості, діагностичні карти).
Медіатека (відео до практичної державного екзамену з додаткової кваліфікації «Вчитель фізичної реабілітації», до занять, відео з сайтів, презентації).
Здоров’язбережувальні технології (дихальні вправи, рухливі ігри, аутотренінг, ігри-медитації).
Фотогалерея (фотографії занять).
Поради батькам (рекомендації по профілактиці порушень постави).
Складові вкладки «Організатор спортивних секцій і клубів» блогу студента-випускника педагогічного коледжу
Вимоги до створення вкладки блогу:
На головній сторінці блогу назва вкладки «Організатор спортивних секцій і клубів» з такими розділами:
Нормативно-правова база
Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
Державний стандарт початкової освіти в Україні. Освітня галузь «Здоров’я та фізична культура»
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Здоров’я та фізична культура»
Навчальна програма «Фізична культура 1-4 класи»
Наказ МОН 02.08.2005 N 458. Про затвердження Положення про організацію
фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
Електронна бібліотека
Відео уроки тренувальних занять (волейбол, баскетбол, футбол, гімнастика, легка атлетика)
Методична скринька
 Плани-конспекти тренувальних занять (волейбол, баскетбол, футбол, гімнастика, легка атлетика)
 Лічилки
Медіатека
 Презентації до тренувань з різних видів спорту
 Відеоматеріали тренувань
Сценарії заходів
Сценарій спортивно-розважальних свят
 «Тато, мама, я – спортивна сім’я»
 «Туристичні розваги»
 «Малі Олімпійські ігри»
 Ігри патріотів та інші
Цікаве в галузі
Цікаві факти про спорт
Цікаві відео про спорт
Фотогалерея
Фотографії змагань, тренувань.