Інформація про П(Ц)К

Предметна (циклова) комісія викладачів фізичного виховання

Науково-методична проблема П(Ц)К:
«Реалізація особистісно-орієнтованого підходу на уроках фізичного виховання як шлях підготовки студентів до створення науково-методичного середовища у дошкільних закладах та початковій школі».

Завдання П(Ц)К фізичного виховання:

 • формування у студентів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, фізичну культуру, фізичні вправи, взаємозв’язок організму людини з природним і соціальним оточенням;
 • розвиток у студентів активної мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я і займатися фізичною культурою, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну складові здоров’я;
 • виховання в студентів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя; розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;
 • формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;
 • формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні;
 • оволодіння системою практичних умінь і навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, зберігання і зміцнення здоров’я, розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;
 • набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-приладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;
 • придбання досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;
 • здатності до виконання державних або відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.

Як відомо, компонентом усебічного гармонійного розвитку особистості є фізичне виховання. А тому із заснуванням нашого навчального закладу до фізичного виховання ставились особливі вимоги: треба було і здоров’я студентів зміцнити, і досягти успіхів у фізкультурно-оздоровчій та спортивно-масовій роботі.

Заступники директора з фізичного виховання та спорту:

Стадніченко Андрій Михайлович до 1979 р.;
Нікітін Микола Іванович з 1979 по 1986 рр..;
Авраменко Наталія Олександрівна з 1986 по 2000 рр..;
Легенко Володимир Семенович з 2002 по 2010 рр..;
Костюк Андрій Михайлович з 2010 по 2015 рр.
Рожко Сергій Юрійович з 2015 р

Голова предметно (циклової) комісії з фізичного виховання:

Лактіонов Віктор Олексійович з 2007 по 2015 р.;
Кондратьєва Ольга Валентинівна з 2015 по 2017р

Ільницький Ігор Віталійович з 2017 р.

Фізичне виховання в коледжі здійснюється відповідно до програм з роботи з студентами 1-4 курсів і проводиться в формі навчальних та самостійних занять фізичними вправами, масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних позанавчальних заходів.

Для проведення практичних занять із фізичного виховання студенти розподіляються на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи. Розподіл на групи проводиться на початку навчального року на всіх курсах з урахуванням статі, стану здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості. Навчальні заняття в зимовий період проходять у спортивному та тренажерному залах, іноді на свіжому повітрі, у весняний період – на кількох обладнаних спортивних майданчиках.

У навчально-виховному процесі викладачі предметної (циклової) комісії запроваджують нові інформаційні технології, використовують різні форми та методи формування фізичних якостей і розвитку рухових навичок майбутніх педагогів, проводять масові виховні заходи: свято до Дня Захисника Вітчизни, до Дня Збройних сил України, відзначення традиційного тижня фізичної культури. Заняття мають теоретичне та практичне спрямування, викладачі працюють з обдарованими студентами в позанавчальний час на тренуваннях та змаганнях.

Бериславський педагогічний коледж з 2001 року бере участь в обласній універсіаді студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Херсонської області. В загальному заліку команда дівчат та команда юнаків за останні роки посіли такі місця:

2001 – 2002 н.р. – юнаки – ІV місце, дівчата – ІI місце;
2002 – 2003 н.р. – юнаки – ІIІ місце, дівчата – І місце;
2003 – 2004 н.р. – юнаки – 7 місце, дівчата – І місце;
2004 – 2005 н.р. – юнаки – 4 місце, дівчата – IІ місце;
2005 – 2006 н.р. – юнаки – ІІ місце, дівчата – IIІ місце;
2006 – 2007 н.р. – юнаки – І місце, дівчата – 5 місце;
2007 – 2008 н.р. – юнаки – ІІ місце, дівчата – IIІ місце;
2008 – 2009 н.р. – юнаки – ІІ місце, дівчата – І місце;
2009 – 2010 н.р. – юнаки – ІІ місце, дівчата – І місце;
2010 – 2011 н.р. – юнаки – І місце, дівчата – І місце;
2011 – 2012 н.р. – юнаки – ІІ місце, дівчата – І місце;
2012 – 2013 н.р. – юнаки – ІІІ місце, дівчата – І місце;
2013 – 2014 н.р. – юнаки – І місце, дівчата – І місце;
2014 – 2015 н.р. – юнаки – 5 місце, дівчата – І місце

2016 — 2017 — н.р.- юнаки — 3 місце, дівчата — ІІ місце

2017 — 2018 — н.р. —  юнаки  —  4 місце дівчата — І місце

Викладачі предметної (циклової) комісії з 2006 року беруть участь у всеукраїнському огляд-конкурсі на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України. З 2006 — 2013 рік наш навчальний заклад був переможцем обласного огляд-конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту.

Науково-методична діяльність викладачів полягає в розробці методичних рекомендацій, указівок, наочних посібників, навчальних посібників з фізичного виховання, фізичної реабілітації, спортивного виховання. Розроблені викладачами методичні матеріали для самостійної роботи з фізичного виховання передбачають можливість самоконтролю показників фізичного розвитку з боку студента. Підготовлено електронний посібник «Лікувальна гімнастика при порушенні постави» (викладач О.В.Кондратьєва), посібник «Методичні поради до виконання семінарських, практичних завдань з дисципліни спортивні ігри з методикою викладання» (викладач В.О.Лактіонов). Викладачі постійно вдосконалюють рівень своєї фахової майстерності, проводяться семінари (регіональні, обласні), друкуються публікації в журналах, газетах.

Викладачі фізичного виховання з 2017 р. беруть активну участь в семінарах- тренінгах нової української школи.

Викладачі предметної (циклової) комісії забезпечують викладання таких дисциплін:

 • Фізична культура
 • Фізичне виховання
 • Теорія і методика фізичного виховання
 • Рухливі ігри з методикою навчання
 • Теорія і методика навчання спортивних ігор
 • Теорія і методика навчання гімнастики
 • Теорія і методика навчання легкої атлетики
 • Теорія і методика навчання плавання
 • Методика навчання предмету «Основи здоров’я»
 • Основи фізичної реабілітації
 • Оздоровче плавання
 • Оздоровчий біг
 • Метрологічний контроль в реабілітації
 • Оздоровчі види гімнастики
 • Психологічна реабілітація дітей з фізичними вадами
 • Сучасні оздоровчі технології
 • Спортивна фізіологія
 • Методи дослідження у реабілітації
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів

Також ведеться секційна робота в позанавчальний час з таких видів:

 • Баскетбол;
 • Волейбол;
 • Футбол;
 • Настільний теніс;
 • Шахи;
 • Легка атлетика;
 • Спортивний туризм;
 • Тренажерна зала.
 • Пляжний волейбол.

3 thoughts on “Інформація про П(Ц)К

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.